אופנת דיוה
הגבורה 5
טלפון : 077-5522533, 052-5433427
 
ג.ע.ש מרכז הבריאותי לרגל בע"מ
ת.ד. 915
טלפון: 08-6756555, 08-6719097
 
זליג
הרצל 64
טלפון: 08-6723686