אופיר הנעלה אורטופדית בע
קרית הממשלה 
טלפון: 08-6234588, 08-6434517
 
גילה גו''רג''
קקל 109
טלפון: 08-6277081, 050-4158843