בון בון יבוא נעליים
ע.מ. 514405133
טלפון: 04-6381960, 050-5393760