אמש סטאר בע"מ
אזור התעשייה ת.ד. 1072
טלפון: 050-5330005, 04-9967606