אלאן דלוסיה
ת.ד. 1583
טלפון: 050-9220555, 052-8089577