אורטופדיה ג''ד
שואדה 26 ת.ד. 1516
טלפון: , 050-8581270, 03-9325997