וילאם
קניון לוד סנטר
טלפון: 050-5317816, 08-9211381
 
נעלי לאריסה
שכונת גני אביב חללי אגוז 12
טלפון: 052-6556294
 
קרקר
צה"ל 43
טלפון: 08-9251072, 08-9251531
 
ש.א.ל-שרות אשראי לעובד
נמל תעופה בן גוריון 
טלפון: 03-9354390