חביב מעלות בע"מ
מרכז מסחרי ת.ד. 15175
טלפון: 04-9971318, 052-546550