זינגר
מרכז רסקו ת.ד. 562
טלפון: 054-4298619, 04-6567740
 
נעלי חן (מרקוס) מרקוס דימיין
אלמוג 7/5
טלפון: 054-7590758, 04-6001342