בלה שוז
ד"ר יוסף סמלו 43
טלפון: 08-9943533, 052-8939262
 
כרמן
החרש 420 ת.ד. 5114
טלפון: 08-9945768, 054-6322730