המכון לפיזיוטרפיה ובריאות
צה"ל 1
טלפון: 08-8582174, 050-5615868
 
ליאונרדו
סנטר דוד 7 
טלפון: 08-8582528, 050-5727399